идти

идти
несов.; сов. - пойти́
1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

идти́ домо́й — eve gitmek

идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

идти́ ры́сью — tırıs gitmek

иди́ к доске́! (ученику) — tahtaya kalk!

иди́ впереди́! — öne düş!

2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

иди́ по сле́ду — izi takip et

3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

идти́ на охо́ту — ava gitmek

(ну) я пошёл — ben gidiyorum

пойдёшь со мной? — benimle gelir misin?

пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

5) (соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

8) (доставляться) gelmek; gitmek

сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

по́езд идёт! — tren geliyor!

весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

10) (отправляться - о транспорте) kalkmak; hareket etmek

по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

11) тк. несов. (действовать - о механизмах) işlemek

часы́ не иду́т — saat işlemiyor

12) (об осадках) yağmak

идёт дождь — yağmur yağıyor

похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek (развиваться)

шла война́ — savaş yapılıyordu

иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

идёт уже́ тре́тья неде́ля, как ... — üçüncü haftadır ...

15) тк. несов. (пролегать) gitmek; uzanmak

куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

да́льше идёт лес — ötesi orman

16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak (распространяться); akmak (течь), sızmak; kaçmak (просачиваться)

вода́ идёт? (из крана) — su geliyor mu?

от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

17) (в играх) sürmek; oynamak

идти́ с да́мы — kızı oynamak

он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

18) (предназначаться) kullanılmak

на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

19) (расходоваться) gitmek

де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

21) тк. несов., перен., разг. (насчитываться) işlemek; ödenmek (выплачиваться)

ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

проце́нты иду́т (с вклада) — faizi işliyor

за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

24) oynamak

где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

25) (выходить замуж) varmak

за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

••

о чём идёт речь? — söz konusu olan nedir?

речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

идти́ на по́мощь кому-л. — birinin yardımına koşmak

мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

иду́т слу́хи, что ... — ...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

пошли́ слу́хи, что ... — ...dığı yolunda söylentiler çıktı

пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak


Русско-турецкий словарь. 2013.

Антонимы:

Смотреть что такое "идти" в других словарях:

 • ИДТИ — (То sail, to steam, to go) передвигаться по воде. Водою или морем плавают и ходят, идут (не ездят). Идти бакштаг идти так, чтобы угол между направлением ветра и диаметральной плоскостью судна был бы более 90 и менее 180°. Идти бейдевинд идти так …   Морской словарь

 • идти — иду, идёшь; шёл, шла, шло; шедший; идя и (разг.) идучи; нсв. 1. Двигаться, передвигаться, ступая ногами. И. пешком. И. домой. Конь шёл вслед за хозяином. Солдаты идут гуськом (один за другим в одну линию). * Спой мне песню, как девица За водой… …   Энциклопедический словарь

 • идти — глаг., нсв., употр. наиб. часто Морфология: я иду, ты идёшь, он/она/оно идёт, мы идём, вы идёте, они идут, иди, идите, шёл, шла, шло, шли, шедший, идя 1. Если вы идете, значит, вы передвигаетесь в вертикальном положении, поочерёдно переставляя… …   Толковый словарь Дмитриева

 • ИДТИ —     Идти во сне быстрым шагом означает, что наяву столкнетесь с непредвиденными препятствиями. Идти по ковру – в будущем вас ждет слава. Идти на охоту – вам изменят друзья или любимый человек. Идти по кирпичной кладке предвещает беспокойство и… …   Сонник Мельникова

 • идти — Двигаться, направляться, отправляться, следовать, ходить. Войско двинулось в путь, тронулось. Куда вас Бог несет? Пожалуйте в гостиную. Шел я радостно сюда, как жених грядет к невесте . Некр. .. Ср …   Словарь синонимов

 • ИДТИ — или итти (употреб. также заодно с гл. ходить), шагать, подвигаться шагом, двигаться с места переступая; подвигаться ходом, волоком, подаваться в какую либо сторону, трогаться с места; шевелиться на месте, двигаться в частях своих, по назначенью,… …   Толковый словарь Даля

 • идти — ИДТИ1, несов. Двигаться в пространстве в определенном направлении, ступая ногами, делая шаги (о человеке и животном); Син.: перемещаться, шагать [impf. to walk]. Мальчик осторожно идет по заросшей крапивой тропинке из бани. ИДТИ2, несов.… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • идти — быстрыми шагами • действие, непрямой объект идти войной • действие, непрямой объект, продолжение идти полным ходом • действие, непрямой объект идти шагом • действие, непрямой объект минуты шли • действие, субъект, продолжение …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ИДТИ — ИДТИ, иду, идёшь; шёл, шла; шедший; идя и (устар.) идучи; несовер. 1. Двигаться, переступая ногами. И. пешком. И. домой. Лошадь идёт шагом. 2. Двигаться, перемещаться. Поезд идёт. Лёд идёт по реке. Идёт лавина. И. под парусами. Медленно идут… …   Толковый словарь Ожегова

 • ИДТИ — ИДТИ, ИДТИСЬ. см. итти, иттись. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ИДТИ — ИДТИ, ИДТИСЬ. см. итти, иттись. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

Книги

Другие книги по запросу «идти» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»